Данни за контакт:

Ако имате проблем с поръчка или въпроси относно продуктовия каталог в сайта:
office@ndbk.bg

За партньори, търговци, хора с идеи или членове на общността, които просто искат да си поговорим:
empirina@ndbk.bg

Форма за контакт